https://www.tu.no/artikler/eierne-flytter-halve-maskinparken-resten-kan-bli-starten-pa-et-norsk-industrieventyr/223421