https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/14/legemiddelmangelen-vi-ma-produsere-mer-selv/