Fabrikksjef / Plant Director

 

Fabrikksjef / Plant Director

 

Curida er inne i en utviklingsfase, der solid og lønnsom drift ved fabrikken i Elverum skal kombineres med realisering av spennende vekstmuligheter. Til å inneha en nøkkelrolle i dette arbeidet søker vi en fabrikksjef (COO) for fabrikken i Elverum. Dette er en unik mulighet til å ha en sentral rolle i det som statsminister Erna Solberg har utpekt som et norsk industrieventyr.

 

Fabrikken ble bygget i 1974 og har i dag over 60 ansatte. I dag er produksjonen i hovedsak konsentrert om steril fremstilling av flytende lege- og næringsmidler, både som spray, Blow Fill Seal (BFS) og på flasker. 80 % av omsetningen eksporteres. Man er nå inne i en prosess med ambisjoner om en rask omsetningsvekst fra ca 50 til 300 MNOK.

 

Du vil inngå i Curidas ledergruppe og får totalansvaret for drift og utvikling av fabrikken. Dersom du er en ambisiøs, tydelig og erfaren fabrikksjef, hører vi gjerne fra deg. Erfaring fra farmasøytisk industri er en fordel men ingen forutsetning.

 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • daglig ansvar for effektiv og forsvarlig drift av fabrikken i iht. moderne virksomhetsstyring og gjeldene lovverk
 • effektivisere og industrialisere fabrikken, samt legge til rette for utvidelse av dagens produktportefølje i årene fremover
 • bidra til Curidas vekst og måloppnåelse, med fokus på samhandling mellom produksjon og forretningsutvikling
 • sikre formålstjenlig organisering, beredskap og kompetanse i fabrikken for en forestående vekstperiode
 • pådriver for et godt og effektivt samarbeid på tvers av avdelinger
 • ansvar for å delta sammen med selgerne for å harmonisere kundenes krav og forventninger med fabrikkens muligheter
 • overordnet ansvar for fabrikkens kvalitets- og leveransesystem
  budsjett, personal- og resultatansvar

 

Ønsket bakgrunn og erfaring:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis teknisk. Andre utdannelser er også mulig
 • relevant erfaring innenfor industriell produksjon
 • ledererfaring fra produksjonsmiljø
 • god personlig og faglig tyngde
 • erfaring fra endringsledelse
 • interesse for og kjennskap til legemiddelindustrien en fordel
 • utviklingsorientert og med evne til å tenke helhetlig og se selskapsperspektivet
 • ambisiøs og tydelig leder
 • selvstendig og beslutningsvillig, med evne til å stille krav
 • jordnær og tillitsskapende fremtoning
 • entusiasme og evne til å inspirere
 • gode språkkunnskaper på norsk og engelsk

Vi tilbyr en helt sentral rolle i et vekstselskap med lite byråkrati og raske beslutningsveier. Gode betingelser, medeierskap og eventuell bistand til flytting tilbys den riktige kandidat.

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Joachim Guslund eller Christian Blaauw i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Vennligst registrer søknad og CV snarest på iscogroup.no.