Supply Chain Manager

Supply Chain Manager

 

Kundeoppfølging – Innkjøp – Verdikjedeforståelse – Relasjonsbygging

 

Har du lyst til å jobbe i et av de mest spennende selskapene i Innlandet med internasjonale ambisjoner? Norsk farmasøytisk industri er et område i vekst, og blir utpekt som et satsningsområde for Norge i tiårene som kommer. Curida står frem som en sentral og viktig aktør i denne næringen, og vi er inne i en utviklingsfase. Vi er nå i ferd med å etablere en ny råvaretjeneste og i den forbindelse vil denne rollen være helt sentral.

 

Vi søker deg som er initiativrik, med endringsvilje og sterk gjennomføringskraft. Supply Chain Manager har som hovedmål å ivareta optimal kapitalbinding, leveranser på tid og råvarer og produkter til riktig kvalitet. Du vil være ansvarlig for forhandlinger og avtaleverk mot våre leverandører. Våre kunders opplevelse av oss er helt avgjørende – jevnlig kundeoppfølging og god kommunikasjon er viktige suksesskriterier for å lykkes i rollen. Stillingen rapporterer til Produksjonssjef og ditt arbeidssted vil være i Elverum.

 

Supply Chain Manager er en nøkkelrolle i selskapet og vil ha stor påvirkningskraft. Du er utpreget analytisk, strukturert og en dyktig relasjonsbygger. Du har god oversikt over verdikjeden og vil sikre tett samarbeid med leverandører for å forbedre rutiner og logistikk. Gode kommunikasjonsegenskaper internt og eksternt er avgjørende for å lykkes i rollen. Videre er evnen til å prioritere, samt engasjere og involvere dine kollegaer og kunder egenskaper som er sentrale i rollen. Du har integritet, og kan identifisere deg med våre verdier: Fleksibel – Entusiastisk – Troverdig – Modig.

 

 

Vår nye lagspiller byr på seg selv og er fleksibel. Du har høyere utdannelse innen logistikk eller økonomi og kan vise til relevant erfaring fra innkjøp med gode resultater. Det er fordelaktig med bransjeforståelse, men vi vektlegger god forståelse for hele verdikjeden. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 

Vis interesse for stillingen ved å sende oss din søknad og CV innen søknadsfristen 13. mars 2018. Har du spørsmål om stillingen eller selskapet kan du ta kontakt med Terje Gabrielsen (CFO) på tlf. 951 15 458 eller Anne Randi Skramstad (HR-sjef) på tlf. 959 64 949. Har du spørsmål om prosessen kan du ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company Ida Søby på tlf. 977 32 958 eller Amund Kristiansen på tlf. 917 18 762.