Om Ås produksjonslab AS

Ås produksjonslab AS produserer flytende, ikke-sterile legemidler og handelsvarer etter ‘Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek’.

Vi begynte som Ås apotek sin produksjonsavdeling i 1987. I 2003 ble produksjonsavdelingen skilt ut fra apoteket, og apoteket ble solgt til et kjedeapotek. Serviceproduksjon AS, et datterselskap av Apotekforeningen, overtok da eierskapet til Ås produksjonslab. I 2018 ble Ås produksjonslab kjøpt opp av Curida Holding AS, og er nå en del av Curida-konsernet.