https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/06/30/behov-for-et-nasjonalt-senter-for-krise–pandemi–og-legemiddelberedskap/