https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/-covid-19-pandemien-har-vist-oss-hvor-sarbare-vi-er/