https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/22/vil-ha-produksjon-av-flere-legemidler-i-norge/